September 23, 2012

ပိဋကတ္သံုးပံု

ပိဋကတ္သံုးပံုကို တစ္အုပ္ခ်င္းတင္ဖို႔ အခ်ိန္ကလည္းမရလို႔ အားလံုးကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း တင္ေပးခ်င္လို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ၾကာပါၿပီ။ အခိ်န္ကလည္း မရေတာ့ တစုတစည္းတည္း ရႏိုင္မဲ့ေနရာကို ပဲ လင့္လုပ္ တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္။
သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ ပိဋကတ္သံုးပံု ဆိုတာ တစ္အုပ္ထဲေရးထားတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အပိုင္းပိုင္းလိုက္ေတြ ဆိုတေတာ့ စာအုပ္ရဲ႕ ဖိုင္ဆိုက္က မွ အစ up load တင္ရတာ အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ရွာေဖြရလည္း လြယ္ေအာင္ အားလံုးလဲ အဆင္ေျပေအာင္  အတက္ႏိုင္ဆံုး ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။
ဤေနရာမွာ ရွာေဖြ ရယူႏိုင္ပါတယ္ - ပိဋကတ္သံုးပံုႏွင့္ ဘာသာေရး